CONTACT US
Changyi City Changzhan Casting Co.,Ltd
Tel: +86-546-6066228 
Fax: +86-546-7086281
E-MAIL:info@changzhancasting.com
Add: No.184,Liugu Road,Industrial park, Weizi Town,Changyi City,Shandong Province,P.R.China

CONTACT US

Home > Changzhan > CONTACT US

Changyi City Changzhan Casting Co.,Ltd
Tel: +86-546-6066228 
Fax: +86-546-7086281
E-MAIL:info@changzhancasting.com
Add: No.184,Liugu Road,Industrial park,Weizi Town,Changyi City,Shandong Province,P.R.China